Jaka kara grozi za niespłacanie kredytu?

Jaka kara grozi za niespłacanie kredytu?

Dzisiaj, kiedy da się otrzymać kredyt przez Internet, pożyczki stały się dość popularne i z nich korzysta duża liczba ludzi. Podczas uzyskiwania, wiele osób przede wszystkim zwraca uwagę na stopę procentową, nie wnikając w to, jaka odpowiedzialność może nastąpić w razie niespłacenia. O tym, jakie mogą być konsekwencje niespłacenia pożyczki, powiemy dalej.

Co grozi w razie niespłacenia pożyczki

Miesięczna rata musi być spłacona w terminie, określonym w umowie. Nawet jednokrotne przeterminowanie może zepsuć historię kredytową i pociąga za sobą odpowiedzialność.

Kara za niepłacenie pożyczki może być następująca:

  • stała kwota grzywny;
  • kara naliczona od zaległej kwoty;
  • zakaz uzyskiwania pożyczki w przyszłości;
  • pozew w sądzie, w wyniku którego następuje przejęcie nieruchomości z możliwością dalszej sprzedaży;
  • uzyskanie przez instytucję finansową praw własności na zastaw.

Jeśli nastąpi opóźnienie w spłacie kredytu, który został uzyskany na potrzeby konsumenckie, kredytobiorcy zagraża tylko grzywna. Jeżeli kwota pożyczki jest znacząca (na przykład kredyt hipoteczny), możliwe jest aresztowanie nieruchomości wraz z późniejszą jej sprzedażą.

Kiedy umowa pożyczki jest podpisana przez poręczyciela, odpowiedzialność za niepłacenie może polegać na nim. Niespłacony kredyt może być sprzedany komornikom. Jeśli tak się stanie, ważne jest, aby zachowywać się odpowiednio i uzgodnić kwotę, która należy płacić stabilnie.

Czego nie może robić bank?

Wiele osób często pyta, czy “można trafić do więzienia za nie spłatę pożyczki w Polsce?”. Odpowiedź jest jednoznaczna – nie. Nawet całkowicie niespłacona pożyczka nie jest podstawą do:

  • pogrożeń;
  • szantażu;
  • informowania stron trzecich;
  • przybycia pracownika instytucji finansowej na miejsce zamieszkania, konfiskata nieruchomości.

Czynności te może wykonywać służba wykonawcza, po rozprawie sądowej i wydaniu orzeczenia.

Jak uniknąć sankcji zgodnie z prawem

Przed wzięciem pożyczki, ważne jest, aby wyjaśnić, czy współpraca z konkretną instytucją finansową przewiduje prolongatę. Prolongatę można zamówić na stronie internetowej pożyczki, wpisując termin i kwotę pożyczki. Aby odroczenie było ważne, należy za nie zapłacić. Czynności te należy wykonać w dniu spłaty pożyczki, nie później 23 godziny. Po złożeniu wniosku najpóźniej w dniu płatności, pożyczka zostanie przedłużona.